Co jsou odbory

Nestátní organizace

Odbory jsou sdružením financovaným z příspěvků svých členů. Nečerpají peníze ze státního rozpočtu, ani je nepodporuje žádná politická strana.

Nestranické sdružení

Historie odborů má své počátky již v druhé polovině 19. století. Jsou nezávislým a nepolitickým sdružením, jehož cílem a smyslem je ochrana hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců. Odbory nejsou prodlouženou rukou politických stran.

Činnost odborů

Odbory vyjednávají se zaměstnavatelem o kolektivních smlouvách , poskytují svým členům bezplatný právní servis, kontrolují bezpečnost práce a pomáhají řešit konkrétní problémy na pracovištích.

Činnost a poslání odborů

Historie odborového hnutí